Om hjemmesiden

Denne hjemmeside er opbygget i Umbraco Content Management System, et open source CMS system, som er opfundet og startet af danskeren Niels Hartvig. TuenWeb Aps, Åbogade 40, 8200 Århus N - www.tuen.dk - er vores webmaster.

  • Fundamentet for Umbraco er Microsoft's primære udviklingsplatform .NET Framework'et.
  • Umbraco er 100% open source.
  • Umbraco bliver kontinuerligt videreudviklet af hele det community, der ligger bag et open source projekt. Dermed kan en standard Umbraco installation udvides i det uendelige som ønskerne opstår.


Hemmeligholdelse

Vandsektorens Teknologiudviklingsfond er underlagt markedsføringslovens regler om hemmeligholdelse. Fonden påtager sig at hemmeligholde ansøgers projektspecifikke viden samt oplysninger om ansøgers strategi og forretningsvilkår i ansøgningsfasen og op til 1 år efter ansøgning. Såfremt ansøgers projekt modtager tilsagn om støtte, forpligter ansøger sig til at stille viden om projektet til rådighed for fonden samt at offentliggøre projektets resultater.

Beskyttelse af personlige data

Venligst læs denne oplysning om beskyttelse af personlige data, før du går ind på vores website eller overfører personlige data.

Vandsektorens Teknologiudviklingsfond respekterer din ret til hemmeligholdelse, når du får kontakt med os gennem vores website. Vi vil derfor gerne informere dig om de data, vi indhenter, og hvordan alle data, som du sender os via dette website, bliver behandlet, og for at gøre rede for de forholdsregler, vi tager for at beskytte dine personlige data. Hvis du ikke er enig i behandlingen af data som beskrevet ovenfor, bedes du forlade websiten efter at have læst denne oplysning om hemmeligholdelse, der gælder private, og overfør ikke data.

Denne oplysning om hemmeligholdelse dækker on-line indhentning af personlige data til brug for kommunikation mellem VTU-Fonden og ansøgere og projektledere og andre besøgende på Fondens website.

Vi forbeholder os ret til, til enhver tid, at rette denne oplysning om hemmeligholdelse. Du bedes venligst sikre dig, at du jævnligt læser den seneste version af denne oplysning om
hemmeligholdelse.

Dataindsamling og formålet med brugen af den

Når du besøger vores website, registrerer vores server den tilhørende IP-adresse og information om din browser. Disse data bruges til statistiske formål og interne tiltag for at øge kvaliteten af vores service. Cookies benyttes også (se nedenfor).

Når du ansøger fonden via on-line skemaet, overføres dine personlige data. Når vi behandler personlige data, informerer vi dig om hvilken type af information, vi indsamler, og hvordan vi bruger dem, på den samme side som du indtaster dine personlige data på. Du kan også se, hvilke data er obligatoriske, således at vi kan yde dig den service, du ønsker, og hvilke data er valgfri. De obligatoriske data er markeret med en stjerne.

Abonnement på nyhedsbreve

Opretter du dig som bruger af nyhedsbreve, kan Fondens sekretariat se navn og e-mail-adresse. Disse oplysninger behandles jfr. Persondatalovens bestemmelser og i øvrigt kun til brugersupport og kontrol af, at brugerkonti ikke forsøges hacket. Data om brugerne af VTU-Fonden videregives eller sælges ikke til tredjepart.

Cookies

For at få den mest præcise statistik benytter vi cookies på websitet. En Cookie er en lille tekstbesked der midlertidigt bliver lagt på din computer, når du bruger en tjeneste på
internettet. Den vil blive slettet når du forlader tjenesten igen. Data fra cookies bruges ikke til at indsamle personlige oplysninger. De fleste Internet browsere er konfigurerede til, som udgangspunkt, at acceptere cookies. Hvis du ikke ønsker dette, kan du undgå, at cookies gemmes på din computer. Dine browserpræferencer skal ændres således: Internet Explorer 6/7: Under "Tools" menuen vælges "Internet options", derefter "Privacy" eller "Security" og sæt "Privacy" eller "Security" til det foretrukne niveau. Firefox 2/3: Under "Tools" menuen vælges "Options", derefter "Privacy" og fjern fluebenet ved afkrydsningsfeltet "Accept cookies from sites". Applikationer, der kræver cookies, begrænses eller fungerer slet ikke, når cookies er slået fra.

Links

Denne website kan indeholde links til andre websites, som ikke styres eller kontrolleres af Fonden. Denne oplysning om beskyttelse af personlige data gælder ikke i sådanne tilfælde. Eksterne websites kan installere deres egne cookies and kan indsamle personlige data. Fonden styrer ikke tredjemands sites, er ikke ansvarlig for dem og accepterer ikke noget som helst ansvar for indholdet af dem eller deres politik for hemmeligholdelse. Hvis du får adgang til tredjemands site ved at klikke på linket, anbefaler vi, at du læser deres oplysning om hemmeligholdelse omhyggeligt.

Offentliggørelse og informationsdeling

Dine personlige data bliver ikke offentliggjort til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke, med følgende undtagelser:

  • Dine personlige data kan blive offentliggjort til staten eller juridiske myndigheder, hvis loven eller andre bestemmelser kræver det
  • Dine personlige data kan offentliggøres efter VTU-Fondens skøn, hvis det skønnes nødvendigt for at beskytte Fondens interesser, brugerne eller offentligheden
  • Såfremt du som ansøger modtager tilsagn om støtte til dit projekt, offentliggører VTU-Fonden data om dit projekt og oplysninger om dig som projektleder. Som ansøger forpligter du dig til at stille viden om projektet til rådighed for fonden samt at offentliggøre projektets resultater

 

Datasikkerhed og fortrolighed

Datatransmission til vores servere over Internettet er ikke automatisk krypteret. Personlige data transmitteres over et åbent netværk, som alle har adgang til. Vi kan ikke garantere for fortrolighed i kommunikationen eller personlige data, der transmitteres via sådanne åbne netværk. Vandsektorens Teknologiudviklingsfond accepterer ikke ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade, der er opstået under datatransmission mellem de besøgende på websiten og VTU-Fonden.

Vi har imidlertid implementeret sikkerhedspolitik, regler og tekniske foranstaltninger for at beskytte de personlige data, der er gemt og behandlet i vores virksomhed, mod uautoriseret adgang, forkert brug eller offentliggørelse, uautoriserede ændringer, ulovlig ødelæggelse og tilfældigt tab. Disse sikkerhedsforanstaltninger garanterer vores websites autenticitet, dataintegritet og fortrolighed vedrørende data, der er transmitteret via vores private netværk (intranet).

Adgang til personlige data er begrænset til medarbejdere af sekretariatet samt medlemmer af bestyrelse og fondsudvalg, som har behov for denne information for at kunne behandle ansøgninger om støtte og yde den nødvendige service. Alle personer er forpligtede til at respektere hensynet til fortrolighed vedrørende personlige data.

Datahukommelse

I overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslov, gemmes personlige data kun så længe, der er brug for dem til specifikke formål.

Brugerrettigheder

Du har ret til fortsat at blive informeret om dine personlige data, og du er berettiget til at anmode om, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse om dette kan ske pr. e-mail til tn@danva.dk

Ansvarlig afdeling

Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, hjemmehørende i Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg, Danmark, er ansvarlig for behandling af personlige data, der er indsamlet online. Hvis du har spørgsmål til beskyttelse af dine personlige data, bedes du henvende dig til:tn@danva.dk


Information
om brug af cookies

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her

ACCEPTER