Klima – drivhusgasser

Online-måling af lattergas skal nedbringe renseanlægs udslip af drivhusgasser


Lattergas, der er en drivhusgas med en effekt cirka 300 gange kraftigere end CO2, er svær at måle og kontrollere og udgør dermed en væsentlig, men ukendt del af renseanlæggenes miljøpåvirkning. Projektet skal udvikle online-målemetoder og styring, der kan bidrage til en sænkning af anlæggenes miljøpåvirkning.

Titel: Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg
Kategori: Spildevand Klima 
Projektets samlede budget: Kr. 2.633.000
Bevilling fra VTU-fonden: Kr. 1.798.000
Projektperiode: 1. januar 2012 - 31. december 2013

Baggrund:

 

Lattergas-projektet vinder fornem INNOVATION AWARD 2013 på AQUATECH Amsterdam. Tillykke til Unisense, Aarhus Vand, Vandcenter Syd og DHI!  Se mere om prisen http://www.aquatechtrade.com/amsterdamen/innovations/pages/innovation-award.aspx.      

Pressemeddelelse 19. december 2013 (i pdf her)

Vandselskaberne har i stigende grad brug for værktøjer, der kan bruges til vurdering og reduktion af virksomhedens miljøpåvirkning. Et af de redskaber, der er behov for at udvikle, er udstyr til måling af emissionen af lattergas (N2O) fra renseanlæg, baseret på eksisterende sensorteknologi. På sigt kan dette redskab også anvendes til at optimere styringsstrategier til begrænsning af lattergasemissioner.

Lattergas kan i værste fald udgøre langt over halvdelen af de faktiske udledninger af drivhusgasser fra renseanlæg og er dermed en meget væsentlig parameter i forhold til anlæggenes påvirkning af det omgivne miljø.

Der foreligger ingen eller kun meget sporadiske undersøgelser af lattergas-emission fra danske renseanlæg i drift. Den manglende viden om lattergasemissioner gør, at der er en meget ringe samlet viden om renseanlæggenes reelle påvirkning af det omgivne miljø.

On-line målinger, og ikke mindst ændrede driftsformer med henblik på reduktion af lattergas-emission, vil kunne tilføre nye, og i dag ukendte, strategier for drift af renseanlæg med henblik på meget væsentlige reduktioner af den samlede miljøpåvirkninger fra renseanlæg.

Målet med projektet er at begrænse lattergasemissionen ved forholdsvis begrænsede investeringer i måle- og styringsværktøjer. Ved at ændre styringsprocedure undgås muligvis investeringstunge overdækninger af tanke og rensning af afkastningsluften, der har betydelige driftsomkostninger, herunder ikke mindst elforbrug til drift af ventilationsanlæg.

I projektet vil anlæg med overfladebeluftning, blive sammenlignet med anlæg med bundbeluftning. Typiske driftsformer, som recirkulationsmetode og vekseldrift (f.eks. Biodenipho) vil blive undersøgt i fuldskala. Størrelsen og væsentligheden af emissions-bidraget af lattergas bliver beregnet for anlægstyper, som er karakteristiske på det danske renseanlægsmarked. Der vil desuden blive foretaget et estimat af emission fra typiske modelanlæg med biologisk kvælstof og fosforfjernelse.

Se præsentation fra Tech-dage her

Se projektbeskrivelse i pdf her

Se slutrapport del 1 her

Se slutrapport del 2 her

Se slutrapport del 3 her

Projektvirksomhed og Kontaktpersoner

Projektvirksomhed:
VandCenter Syd as
Fakta om projektets aktører:

DHI A/S:

DHI er et GTS-institut, der udvikler ny teknologi og hjælper dansk industri med innovation.
•    Peter Andreasen. Projektleder inden for energi- og CO2-besparelser samt optimering af drift af renseanlæg.
•    Niels Eisum, Specialist i monitering og sensorer

Unisense A/S:

Produktion, salg, support og innovation af mikroskala målesystemer til laboratorie-, felt- og industriel brug til analyse af biologiske processer.
•    Mikkel Holmen Andersen, CTO

Aarhus Vand A/S:
•    Per Overgaard Pedersen, projektleder: Daglig projektleder fra Aarhus Vand, Produktion

VandCenter Syd A/S:
•    Per Nielsen, projektchef: Teknisk projektleder
•    Helle Sehested, udviklingskonsulent: Administrativ projektleder


Kontakt, projekt:

Projektleder Per Henrik Nielsen
phn@vandcenter.dk
Tlf. 29692423

VandCenter Syd as
Vandværksvej 7, 5000 Odense C
www.vandcenter.dk


Øvrige projektpartner(e):

Aarhus Vand A/S: Per Overgaard Pedersen, pop@aarhusvand.dk - tlf. 29208712

DHI: Peter Andreasen, pea@dhigroup.com -  tlf. 21663229

Unisense: Mikkel Holmen Andersen, mha@unisense.com - tlf. 29732000


Kontaktperson, VTU:

Flere projekter
Information
om brug af cookies

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her

ACCEPTER