Billund BioRefinery

Fyrtårnsprojekt Fremtidens renseanlæg


Image
Affald og spildevand er ikke et problem - det er en ressource, der rummer store muligheder for miljøet. Sådan lyder filosofien bag Billund Biorefinery, der kombinerer de stærkeste miljøteknologier indenfor vandrensning og biogas.

Titel: Billund Bio Refinery
Kategori: Spildevand Klima 
Projektets samlede budget: Kr. 60 mio. kr.
Bevilling fra VTU-fonden: Kr. 15 mio. kr. sammen med MUDP
Projektperiode: 1. august 2012 - 1. august 2017

Baggrund:

Billund BioRefinery etableres for at sikre renset spildevand vand af høj kvalitet til recipienten, sikkerhed i vandrensningen med et lavt energi- og ressourceforbrug samt udnyttelse af spildevandets værdifulde energi- og næringsstofindhold. Dette skal opnås med fokus på stabil drift, lave driftsomkostninger og høj forsyningssikkerhed. Billund Bio Refinery er et anlæg, hvor adskillige unikke danske løsninger til spildevandsrensning og energiproduktion vil blive demonstreret i en ny og spændende sammenhæng.

Der er i projektet mulighed for positiv synergi med andre brancher end spildevandsbranchen. Gennem massiv formidling vil anlægget blive bragt helt i front på verdensplan som et unikt eksempel på, hvordan spildevandsbranchen kan bidrage til bæredygtighed, ressourceeffektivitet og en cirkulær økonomi.

Med placering af anlægget tæt på Billund Lufthavn, vil det blive et let tilgængeligt udstillingsvindue til hele verden og dermed bidrage meget aktivt til vidensdeling og eksport af unik dansk miljøteknologi.

Billund Vand er gået foran og har vist, at renseanlægget er velegnet som centrum for 100 % lokal håndtering af næringsstof- og energikredsløb, der binder land og by sammen.

Ved at ændre anlægsdesignet opnås flere energimæssige, miljømæssige og driftsøkonomiske fordele:

- Forbedret udløbskvalitet i tørvejr og under regn

- Forbedret gødningsprodukt fra renseanlæg til landbrug

- Ny teknologi, der sikrer optimale procesmæssige betingelser for biogasprocessen ved en væsentligt forøget belastning

- Udvidet behandlingskapacitet og dermed mulighed for stabil og ressourceeffektiv udnyttelse af en væsentligt større mængde organiske restprodukter

- Avanceret styring og dokumentation i alle procestrin, der forventes at kunne udløse flere patenter og et stort

- Eksportpotentiale

Der er på anlægget åbnet for muligheder for fremtidig udvidelse af behandlingen, således at yderligere forædling af gødningsprodukter og f.eks. produktion af biopolymer kan etableres. Endvidere er der åbnet for muligheder for udvidelse af behandlingen, således yderligere forædling af et fosfor gødningsprodukt kan etableres, ligesom udnyttelse af dybstrøelse samt en mere effektiv udnyttelse af biogassen med brændselsceller eller evt. SmartGrid i større omfang kan etableres.

Projektets nye løsning er kontinuerlig termisk affalds-/slamhydrolyse og avanceret styring af tilløb, stofmængder, energifordeling, gasproduktion og energiforbrug. Der er planlagt en trinvis etablering af anlægget, sål der allerede inden for projektets første år etableres dele af den avancerede styring, ny bundbeluftning, kontinuerlig termisk hydrolyse og rejektvandsbehandling.

Den avancerede styring af renseanlæg og affaldsfraktioner er central i projektet. Styringen kan desuden assistere til fremadrettede tiltag som:

- Klimatilpasning. Optimal udnyttelse af kapacitet i afløbssystem og renseanlæg ved forudsigelse af tilløb til renseanlægget ved hjælp af vejrmodeller, radar og afstrømningsmodeller. Desuden mulighed for oplandsstyring.

- Energitilpasning. Mulighed for SmartGrid gennem tilpasning af processer (energiforbrug/energiproduktion), lagring af gas og forecast på energiforbrug og -priser. SmartGrid kan blive en del af den samlede avancerede styring.

Pressemeddelelser:

Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse  

Se omtaler:

http://www.tvsyd.dk/artikel/212936:Billund-kommune-faar-noget-andre-ikke-har

http://www.dr.dk/P4/Esbjerg/Nyheder/Esbjerg/2013/09/09/09130034.htm 

http://www.kruger.dk/da/media/Pressemeddelelser/#/pressreleases/dansk-fyrtaarnsprojekt-giver-den-foerste-kontrakt-og-stor-anerkendelse-i-korea-1240522

Projektvirksomhed og Kontaktpersoner

Projektvirksomhed:
Billund Vand A/S
Fakta om projektets aktører:

Kontakt, projekt:

Direktør Ole Pedersen Johnsen

opj@billundvand.dk

7650 2700

 

Billund Vand A/S

Grindsted Landevej 40

7190 Billund

 


Øvrige projektpartner(e):

Billund Kommune

Krüger A/S

Mindre virksomhed

 


Kontaktperson, VTU:

Flere projekter
Information
om brug af cookies

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her

ACCEPTER